Laserul

Introducere… Trăim într-o lume plină de lumină. Datorită luminii avem posibilitatea să observăm ce ne înconjoară, să explorăm natura, lumea. Sursa noastră principală de lumina este Soarele. Pentru perioada dintre apus şi răsărit omul şi-a creat însă, de-a lungul timpului, diferite surse artificiale de lumină: opaiţul, lumânarea, lampa cu gaz, becul electric, lămpile cu vapori…

Laserul : o noua sursa de lumina

Principiile de funcţionare ale laserului au fost enunţate în 1916 de Albert Einstein, printr-o evaluare a consecinţelor legii radiaţiei a lui Max Planck şi introducerea conceptelor de emisie spontană şi emisie stimulată. Aceste rezultate teoretice au fost uitate însă până după cel de-al doilea război mondial. În 1953 fizicianul american Charles Townes şi, independent, Nikolai…

Functionarea laserului

Laserul este un dispozitiv complex ce utilizează un mediu activ laser, ce poate fi solid, lichid sau gazos, şi o cavitate optică rezonantă. Este un mod special de a produce o radiaţie în domeniul vizibil (sau în apropierea domeniului vizibil), inexistentă în natură. Mediul activ, cu o compoziţie şi parametri determinaţi, primeşte energie din exterior…

Fenomene fizice referitoare la lasere

Să considerăm o radiaţie luminoasă care stăbate un mediu optic, de lungime L. Dacă la intrarea în mediu intensitatea radiaţiei este I0, pe parcurs are loc absorbţia radiaţiei, astfel că la ieşire intensitatea va avea valoarea: unde αλ este coeficientul de absorbţie, care depinde de natura mediului si de lungimea de undă λ a radiaţiei.…

GENERATOARE FOTONICE – Generatoare coerente pe baza homojoncţiunilor semiconductoare (diode LASER)

Generatoare coerente pe baza homojoncţiunilor semiconductoare (diode LASER)   Fie un sistem termodinamic format din microparticule care pot ocupa numai două nivele energetice W1 şi W2 (W1< W2) aflate într-un câmp de radiaţie de pulsaţie ω şi densitatea de energie r(ω). Populaţiile celor două nivele energetice sunt N1 şi N2, iar densităţile de stări g1…